LOCATIES

Villa Kakelbont is actief op twee locaties in Vries en Peize. Op beide locaties zijn groepen voor reguliere kinderopvang, Buitenschoolse opvang en peuteropvang mogelijk