Er is véél veranderd in 45 jaar.

Al 45 jaar dé IT-partner vo​or
iedere digitale reis naar morgen
.